O SLUŽBĚ

Cíle služby

  • pomoci uživatelům zmírnit jejich složitou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení, domácím násilím či jinou krizí.
  • snižovat jejich závislost na systému sociální pomoci.
  • podporovat je v aktivním řešení vlastní nepříznivé situace.
  • nabídnout přístup ke vzdělání, zdravotní péči, soc. službám, lepší kultuře bydlení, zaměstnanosti, volnočasovým aktivitám aj. 

Cílová skupina

  • Rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu ztráty bydlení, krizové životní situace či z jiných závažných příčin, pro které jim hrozí sociální vyloučení.
  • Osoby do 26 let, které opouští školská zařízení pro výkon ústavní péče.
  • Osoby žijící v sociálním vyloučení, osoby v krizi, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo tímto životem ohrožené, příslušníci etnických menšin, osoby bez přístřeší. Tyto osoby za předpokladu, že pečují o nezaopatřené dítě. 

Volnočasové aktivity

  • pořádání oslavy Velikonoc, oslavy Dne dětí, Mikulášské besídky, Vánočního posezení
  • malování, tvorba výrobků dle ročního období, pečení 

Provozní doba

Pondělí - pátek: od 6.00 hodin do 22.00 hodin

So, Ne, svátky: od 6.00 hodin do 18.00 hodin

V době od 22.00 - 06.00 hodin ve dnech pondělí - pátek a v době 18:00 - 6.00 hodin ve dnech pracovního volna a ve státem uznané svátky je zajištěn dohled bezpečnostní agentury. 


Název projektu: Byty v domě na Liščině 2
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/07.00498

Tato sociální služba je v roce 2020 podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezského kraje.