O SLUŽBĚ

Co nabízíme?

Dle ustanovení § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dále dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. :

 • základní sociální poradenství
 • odborné sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a navazujícími službami
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Cílová skupina

 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • Osoby žijící ve vyloučených komunitách
 • Osoby bez přístřeší
 • Osoby v krizi
 • Osoby vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem života ohroženy
 • Etnické menšiny

Sociální služba Odborné sociální poradenství je poskytována ambulantní formou pouze uživatelům bydlícím v objektu Vstupních bytů s doprovodným sociálním programem.

Cíl služby

 • Zvýšení schopnosti uživatele samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci.
 • Zvýšení znalostí a dovedností uživatele směřující k samostatnému řešení běžných záležitostí osobního života (bydlení, příjmy, vzdělávání, zdravotní péče, zaměstnání, rodina, mezilidské vztahy, hospodaření atd.).
 • Stabilizaci sociální, ekonomické a bytové situace. 

Konzultační hodiny

 • PONDĚLÍ 8:00 - 11:30* 12:30 - 15:00 15:00-17:00*
 • ÚTERÝ 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
 • STŘEDA 8:00 - 11:30* 12:30 - 15:00 15:00-17:00*
 • ČTVRTEK 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
 • PÁTEK 8:00 - 12:00

*poskytovaná služba je dostupná prostřednictvím telefonické či e-mailové komunikace. Čas je primárně využíván k nepřímé práci zaměstnance ve prospěch uživatelů služby.

Uživatelům je nabízena možnost objednat se na konkrétní čas.