Sociální služby Slezská Ostrava

příspěvková organizace

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace, byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 0350/ZMOb-Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021.Kontaktní adresa:

Sociální služby Slezská Ostrava - příspěvková organizace

Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava

zastoupená: Ing. Jiřinou Halamčákovou - ředitelkou organizace

IČ: 10858083
DIČ: CZ 10858083 

Bankovní spoj.: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1387543038/2700 

  • ID datové schránky: cfgbtjj 

Spisová značka: 5350 Pr, Krajský soud v Ostravě

Forma organizace:
Právní formou organizace je příspěvková organizace.

Statutární orgán:
Statutárním orgánem zřizované organizace je ředitel.

Zřizovatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
IČ: 00845451, okres Ostrava-město

Správa organizace

Ing. Jiřina Halamčáková

ředitelka

Adresa: Stará cesta 125/4, Ostrava
Tel.: 555 131 620, 724 676 258
E-mail: jhalamcakova@ssso.cz 

Gabriela Haburová

asistentka ředitelky

Adresa: Stará cesta 125/4, Ostrava
Tel: 555 131 621, 720 056 429

E-mail: ghaburova@ssso.cz

Ing. Eva Hajerová

vedoucí ekonomického a personálního oddělení

Tel. 555 131 626, 739 691 775
E-mail: ehajerova@ssso.cz 

Bc. Gabriela Lasevičová

vedoucí provozního a technického oddělení

Adresa: Stará cesta 125/4, Ostrava
Tel.: 555 131 624, 778 498 309
E-mail: glasevicova@ssso.cz 

Kristýna Matýsková

referent správy majetku

Adresa: Stará cesta 125/4, Ostrava
Tel.: 555 131 634, 724 863 499
E-mail: kmatyskova@ssso.cz   

Pavla Pajorová

referent agendy platové a personální

Adresa: Stará cesta 125/4, Ostrava
Tel.: 555 131 622, 724 863 482
E-mail: ppajorova@ssso.cz 

Ing. Lucie Dužíková

manažer projektů a ekonom

Adresa: Stará cesta 125/4, Ostrava
Tel.: 555 131 625, 724 863 461
E-mail: lduzikova@ssso.cz 

Ing. Renata Gerspitzerová

manažer kvality

Adresa: Stará cesta 125/4, Ostrava
Tel.: 555 131 635, 724 913 884
E-mail: rgerspitzerova@ssso.cz 

Vanessa Čečivová

administrativní pracovník

Adresa: Stará cesta 125/4, Ostrava
Tel.: 555 131 623, 724 971 607
E-mail: vcecivova@ssso.cz 

Monika Golombová

finanční referent 

Adresa: Stará cesta 125/4, Ostrava
Tel.: 555 131 635
E-mail: mgolombova@ssso.cz

KONTAKTUJTE NÁS

Sociální služby Slezská Ostrava

Stará cesta 125/4, 711 00 Slezská Ostrava - Hrušov

555 131 621

posta@ssso.cz

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace, byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 0350/ZMOb-Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021.


NAŠI PARTNEŘI

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu