AZYLOVÝ DŮM PRO RODINY S DĚTMI

Bc. Markéta Šťukavcová, DiS.
Sociální pracovník

Adresa: Na Liščině 338/2, 711 00 Ostrava - Hrušov
Tel.: 596 629 483, 725 399 467

E-mail: azylovydum@ssso.cz    

Cíle služby

 • pomoci uživatelům zmírnit jejich složitou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení, domácím násilím či jinou krizí.
 • snižovat jejich závislost na systému sociální pomoci.
 • podporovat je v aktivním řešení vlastní nepříznivé situace.
 • nabídnout přístup ke vzdělání, zdravotní péči, soc. službám, lepší kultuře bydlení, zaměstnanosti, volnočasovým aktivitám aj. 

Vybavení Azylového domu

V objektu je zřízeno celkem 10 bytových jednotek:

 • 9 x byt o velikosti 1+1 pro rodinu s dětmi (2x dospělý + 3 dítě) u1x krizový byt o velikosti 1+1

V každém bytě je:

 • kuchyňský kout se sporákem, kuchyňské vybavení je možno zapůjčit
 • koupelna s vanou či sprchovým koutem a pračkou 
 • nábytek: postele, skříně, stůl, židle, lůžkoviny je možno zapůjčit 
 • k dispozici je i dětská postýlka

Kapacita AD je 50 lůžek, z toho 20 lůžek pro dospělé a 30 lůžek pro děti.

Cílová skupina

 • Rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu ztráty bydlení, krizové životní situace či z jiných závažných příčin, pro které jim hrozí sociální vyloučení. 
 • Osoby do 26 let, které opouští školská zařízení pro výkon ústavní péče. 
 • Osoby žijící v sociálním vyloučení, osoby v krizi, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo tímto životem ohrožené, příslušníci etnických menšin, osoby bez přístřeší. Tyto osoby za předpokladu, že pečují o nezaopatřené dítě. 

Volnočasové aktivity

 • pořádání oslavy Velikonoc, oslavy Dne dětí, Mikulášské besídky, Vánočního posezení
 • malování, tvorba výrobků dle ročního období, pečení 

Provozní doba

 • Sociální služba se poskytuje denně v rámci nepřetržitého provozu:
 • od 6:00 hodin do 18:00 hodin pracovníci AD vod 18:00 hodin do 6:00 hodin dohled bezpečnostní agentury 

Výše úhrad za poskytování sociální služby 

 • Osamělý uživatel, těhotná žena 150,- Kč/ den 
 • Rodič s nezletilým nebo nezaopatřeným dítětem 120,- Kč denně /dospělá osoba 
 • Nezletilé nebo nezaopatřené dítě 80,- Kč/ den

DOKUMENTY

KONTAKTY

Mgr. Kateřina Pokludová 

Vedoucí oddělení Azylového domu pro rodiny s dětmi a Vstupních bytů s doprovodným sociálním programem

Adresa: Na Liščině 2, Ostrava-Hrušov
Tel.: 725 876 755
E-mail: kpokludova@ssso.cz 

Bc. Markéta Šťukavcová, DiS.

Sociální pracovník

Adresa: Na Liščině 2, Ostrava-Hrušov
Tel.: 596 629 483, 725 399 467
E-mail: azylovydum@ssso.cz  

Zdeňka Tejklová, Jiřina Smolková, Taťána Radecká

Pracovníci v sociálních službách

Tel. : 596 629 483
Mobil: 725 399 467

E-mail: azylovydum-pss@ssso.cz 


KDE NÁS NAJDETE

Zastávka Na Liščině: trolejbus č. 109, autobus č. 49
Zastávka Betonářská: trolejbus č. 108, 109, 111

FOTOGALERIE

Název projektu: Byty v domě na Liščině 2
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/07.00498

Tato sociální služba je v roce 2020 podpořena účelovou dotací určenou k financování sociálních služeb z kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu poskytnutou z rozpočtu Moravskoslezskéhokraje.

KONTAKTUJTE NÁS

Sociální služby Slezská Ostrava

Stará cesta 125/4, 711 00 Slezská Ostrava - Hrušov

555 131 621

posta@ssso.cz

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace, byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 0350/ZMOb-Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021.


NAŠI PARTNEŘI

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu