PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

NAŠE DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

DPS Hladnovská 119, O.Muglinov

Bydlení v objektu DPS je určeno pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu a jejich zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život bez potřeby komplexní ošetřovatelské péče. Objekt je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený ke správě městskému obvodu Slezská Ostrava. Je tvořen 96 samostatnými bytovými jednotkami, jídelnou, prádelnou a dalšími společnými prostory. Prostřednictvím oddělení sociálních služeb je zajišťována pečovatelská služba. V budově je zřízena ordinace praktického lékaře, pultový obchod. Obyvatelé mohou dále využívat terénní zdravotní péči, kterou nabízí Agentura Sestra. V prvním patře objektu je vytvořeno samostatné oddělení odlehčovací pobytové služby.     


DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava 

Bydlení v objektu DPS je určeno pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu a jejich zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život bez potřeby komplexní ošetřovatelské péče.

Objekt je tvořen čtyřmi samostatně stojícími domy, střediskem osobní hygieny a prádelny, jídelnou a dalšími společnými prostory určenými pro potřeby členů klubu důchodců a ostatních obyvatel DPS. Pečovatelská služba je zajišťována v rozsahu základních činností.

Provozní doba

Pondělí - Pátek: 7.00 - 19.00 hodin
So, Ne, svátek: 7.00 - 15.30 hodin 


Komunitní dům pro seniory - KoDuS Heřmanická 22, Slezská Ostrava 

Bydlení v objektu Komunitního domu pro seniory je určeno pro občany, kteří dosáhli věku 60 a více let, za předpokladu nepřekročení 1 násobku průměrné měsíční mzdy v případě jednotlivce nebo 1,2 násobku průměrné měsíční mzdy v případě dvojice žadatelů a při splnění dalších podmínek Zásad pro nájem bytů v Komunitním domě pro seniory a jejichž zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život bez potřeby komplexní ošetřovatelské péče. Objekt je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřený ke správě městskému obvodu Slezská Ostrava. V domě je zbudováno 11 bytů velikosti 1 + 1 a 6 garsoniér. Byty jsou velké maximálně 45 metrů čtverečních a všechny jsou bezbariérové. V domě jsou dva vchody se dvěma výtahy, k dispozici je i komunitní místnost. 

KONTAKTY

Mgr. Darina Kolková

vedoucí oddělení odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby 

Adresa: DPS Hladnovská 119, O.Muglinov
Tel.: 596 245 502, 602 369 430
E-mail: dkolkova@ssso.cz 

Veronika Janotová, DiS. 

sociální pracovník

Adresa: DPS Hladnovská 119, O.Muglinov
Tel.: 596 613 711, 725 533 227 
E-mail: pecovatelskasluzba@ssso.cz 

Seidl Milan

Rozvoz obědů

Tel.:724 676 272

Mgr. Martin Věch

Metodik

Adresa: DPS Hladnovská 119, O. Muglinov
Tel.: 770 130 175
E-mail: mvech@ssso.cz 

Domy s pečovatelskou službou

DPS Hladnovská 119, O.Muglinov
Tel.: 596242257
E-mail: dpshladnovska@ssso.cz 

DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava
Tel.. 596243018
E-mail: dpshermanicka@ssso.cz 


KDE NÁS NAJDETE

DPS Hladnovská 119, O.Muglinov

DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava

Komunitní dům pro seniory - KoDuS Heřmanická 22, Slezská Ostrava

KONTAKTUJTE NÁS

Sociální služby Slezská Ostrava

Stará cesta 125/4, 711 00 Slezská Ostrava - Hrušov

555 131 621

posta@ssso.cz

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace, byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 0350/ZMOb-Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021.


NAŠI PARTNEŘI

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu