VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním služby Domov se zvláštním režimem je poskytnout pobytovou sociální službu osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopny si ji zajistit samy, s pomocí rodiny či jiných forem poskytovaných sociálních služeb.

Usilujeme o to, aby byla služba poskytována v bezpečném a laskavém prostředí s ohledem na specifické potřeby těchto osob.

CÍLE SLUŽBY

 • zachování soběstačnosti uživatele vzhledem k jeho dovednostem a schopnostem;
 • zajistit poskytování kvalitní a odborné služby
 • zajistit důstojný závěr života

POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA OBSAHUJE, V SOULADU S § 50 ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 • poskytnutí ubytování;
 • poskytnutí stravy;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • aktivizační činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • empatický, ohleduplný a laskavý přístup k uživateli;
 • zajištění rovného přístupu ke všem uživatelům
 • dodržování práv uživatele
 • posilování společenských vztahů
 • zajištění profesionální odbornosti personálu

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena osobám, které dosáhly 65 let a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a jiných typů demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 


SOCIÁLNÍ SLUŽBA NENÍ URČENÁ OSOBÁM

 • které nespadají do cílové skupiny uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb;
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy jsou stanoveny v § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění a poskytování služby se vylučuje, jestliže:
 •                             a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
                              b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.

V budově je k dispozici 1 centrální koupelna, pokoje mají bezbariérové sociální zařízení vybavené sprchovými kouty, wc mísami a umyvadly. Uživatelům je k dispozici jídelna, společenská místnost, terasa a zahrada.

Do všech částí oddělení je zajištěn bezbariérový přístup.