VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním Domova je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Usilujeme o to, aby byla služba poskytována v bezpečném a laskavém prostředí s ohledem na specifické potřeby těchto osob. 

CÍLE SLUŽBY

 • zachování soběstačnosti uživatele vzhledem k jeho dovednostem a schopnostem;
 • zachování kontaktů s rodinou, přáteli a společenským prostředím;
 • zajistit poskytování kvalitní a odborné služby;
 • podpora individuálních potřeb a cílů uživatelů;
 • zajištění důstojného způsobu života.

POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA OBSAHUJE, V SOULADU S § 50 ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 • poskytnutí ubytování;
 • poskytnutí stravy;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • aktivizační činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • empatický, ohleduplný a laskavý přístup k uživateli;
 • individuální přístup k uživateli;
 • respektování volby uživatele;
 • dodržování práv uživatele;
 • zaměření se na všechny stránky osobnosti uživatele;
 • zajištění profesionální odbornosti personálu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena osobám, které dosáhly 65 let a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a jiných typů demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 


SOCIÁLNÍ SLUŽBA NENÍ URČENÁ OSOBÁM

 • které nespadají do cílové skupiny;
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci;
 • které jsou závislé na požívání alkoholu a jiných omamných či návykových látkách.

V budově je k dispozici 1 centrální koupelna, pokoje mají bezbariérové sociální zařízení vybavené sprchovými kouty, wc mísami a umyvadly. Uživatelům je k dispozici jídelna, společenská místnost, terasa a zahrada.

Do všech částí oddělení je zajištěn bezbariérový přístup.