VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání

Posláním Domova je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Usilujeme o to, aby byla služba poskytována v bezpečném a laskavém prostředí s ohledem na specifické potřeby těchto osob.

Cíle služby

 • zachování soběstačnosti uživatele vzhledem k jeho dovednostem a schopnostem
 • zachování kontaktů s rodinou, přáteli a společenským prostředím;
 • zajistit poskytování kvalitní a odborné služby;
 • podpora individuálních potřeb a cílů uživatelů

zajištění důstojného způsobu života.

Pobytová sociální služba obsahuje, v souladu s § 50 se zákona o sociálních službách, tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování;
 • poskytnutí stravy;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • aktivizační činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.

Zásady poskytované služby

 • empatický, ohleduplný a laskavý přístup k uživateli;
 • individuální přístup k uživateli;
 • respektování volby uživatele;
 • dodržování práv uživatele;
 • zaměření se na všechny stránky osobnosti uživatele;
 • zajištění profesionální odbornosti personálu.

Cílová skupina

Služba je určena osobám, které dosáhly 65 let, ž mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a jiných typů demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Sociální služba není určena osobám:

 • které nespadají do cílové skupiny;
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci;
 • které jsou závislé na požívání alkoholu a jiných omamných či návykových látkách.

V budově je k dispozici 1 centrální koupelna, pokoje mají bezbariérové sociální zařízení vybavené sprchovými kouty, wc mísami a umyvadly. Uživatelům je k dispozici jídelna, společenská místnost, terasa a zahrada.

Do všech částí oddělení je zajištěn bezbariérový přístup.