CENÍK

UBYTOVÁNÍ

STRAVA

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme služby nad rámec základních činností tzv. fakultativní služby, uživatelé si tyto služby hradí z vlastních prostředků. O tom, zda a které činnosti bude využívat, rozhoduje uživatel.

Úhrada za fakultativní služby bude součástí měsíčního vyúčtování.

*Mimořádný nákup

Uživatelé mají možnost využít běžné nákupy 1x týdně. Pokud uživatel požaduje zajištění nákupu v jiném termínu, jedná se o mimořádný nákup, tedy fakultativní službu. Z provozních důvodů může organizace tuto službu poskytnout jen v pracovní dny od 8:00 do 14 hodin.

**Mimořádný úklid

Běžný úklid pokoj je prováděn denně pracovnicemi úklidu a prádelny. Výměna ložního prádla je prováděna co 14 dní, nebo častěji např. při znečištění (biologický materiál, léčivé masti atd.) Mytí oken je prováděno minimálně 2krát ročně. Pokud uživatel požaduje provedení úklidu častěji jedná se o mimořádný úklid, tedy fakultativní službu. Z provozních důvodů může organizace tuto službu poskytnout jen v pracovní dny v době od 6:30 do 14:00 hodin.

Další služby jako je kadeřnictví, pedikúra, revize elektrických spotřebičů jsou zajišťovány osobami, které mají v těchto oblastech živnostenské oprávnění. Do Domova dochází dle domluvy, objednávky ke kadeřnici a pedikérce sestavuje aktivizační pracovník.