POSKYTOVANÉ SLUŽBY


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Účelem pečovatelské služby je poskytování potřebné pomoci seniorům a zdravotně postiženým občanům při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, která nabídne možnost setrvání v jejich domácím prostředí, zachová přirozený životní styl, individualitu jednotlivce a jeho společenský život.   

ODLEHČOVACÍ POBYTOVÁ SLUŽBA

Účelem odlehčovací pobytové služby je podpora pečujících osob tím, že na předem stanovenou dobu poskytne profesionální a důstojnou pomoc a péči jejich blízkým seniorům a zdravotně postiženým, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu překážek, které snižují jejich soběstačnost a nemohou tak již zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Poskytovaná péče je uživatelům nabízena na přechodnou dobu v situacích, kdy nemůže být péče zabezpečena ze strany pečující osoby (dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici atd.). Důležitou součástí služby je také poskytování sociálního poradenství jak rodinám a blízkým uživatelů, tak i širší veřejnosti. 

AZYLOVÝ DŮM PRO RODINY S DĚTMI

Účelem Azylového domu pro rodiny s dětmi je poskytování pobytové sociální služby na přechodnou dobu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu ztráty bydlení, krizové životní situace či z jiných závažných příčin, pro které jim hrozí sociální vyloučení. Usilujeme o to, aby zmíněné osoby nebyly vyloučeny z většinové společnosti a nalezly své uplatnění na trhu práce i v osobním životě. 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ - VSTUPNÍ BYTY

Účelem odborného sociálního poradenství je poskytovat rady, informace, pomoc, podporu a zprostředkování navazujících služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami či za pomocí blízkého okolí. Odborné sociální poradenství umožní uživateli zorientovat se v jeho právech a povinnostech. Uživateli budou poskytnuty potřebné informace a pomoc k uplatňování jeho oprávněných zájmů, práv a plnění jeho povinností. Pomoc je poskytována bezplatně, důvěrně, nestranně a odborně.

KONTAKTUJTE NÁS

Sociální služby Slezská Ostrava

Stará cesta 125/4, 711 00 Slezská Ostrava - Hrušov

555 131 621

posta@ssso.cz

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace, byla zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 0350/ZMOb-Sle/1822/15 ze dne 22. 4. 2021.


NAŠI PARTNEŘI

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu