NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

1. Co mám udělat, abych mohl/mohla být přijata do domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem ?

Musíte si podat Žádost (naleznete ji v sekci Dokumenty) a zajistit vyjádření praktického lékaře. Připravte si kopii přiznaného příspěvku na péči.

2. Co se děje po podání žádosti?

Bude Vás kontaktovat sociální pracovník, domluví se s Vámi na termínu návštěvy. Zpravidla do 30 dnů od podání žádosti. Návštěva proběhne u Vás doma nebo v místě kde se nacházíte, případně můžete přijet na prohlídku Domova. V rámci tohoto setkání Vám budou předány informace o poskytovaných službách. Sociální pracovník zjišťuje Vaše očekávání od sociální služby a zodpoví Vaše dotazy. Poskytne Vám základní sociální poradenství. Pokud aktuálně není volná kapacita, Vaše žádost je zařazena do evidence žadatelů/čekatelů na přijetí.

Nelze přesně říci, jak dlouho budete čekat, než Vás přijmeme do Domova. Jakmile se místo uvolní, sociální pracovník osloví žadatele s nejvyšší potřebou využití sociální služby.

3. Jaké typy pokojů se v Domově nacházejí?

Ve službě domov pro seniory je 8 jednolůžkových pokojů a 4 dvoulůžkové pokoje. Jednolůžkové pokoje jsou dražší.

Ve službě domov se zvláštním režimem je 8 dvoulůžkových pokojů.

4. Čím jsou pokoje vybaveny, co si můžu vzít s sebou?

V pokoji je televize, lednice, stůl, židle, postel, šatní skříň (v některých pokojích i s trezorem), noční stolek, signalizační zařízení. Součástí pokoje je i koupelna se sprchou, WC.

Jednolůžkový pokoj si můžete vybavit drobným nábytkem (křeslo, malá komoda). Dvoulůžkový pokoj je možno vybavit po dohodě se spolubydlícím. Zdi v pokoji si můžete vyzdobit obrázky, fotkami, přinést si květiny, drobné dekorační předměty. Vlastní elektrospotřebiče je možno v pokoji umístit pouze po revizi nebo v záruce.

5. Kolik se za pobyt platí?

Aktuální ceník naleznete zde. Ubytování v jednolůžkovém pokoji je dražší než ve dvoulůžkovém pokoji. Cena za stravu se odvíjí od toho, které druhy jídla a množství budete odebírat. Pokud máte přiznán příspěvek na péči, Úřad práce ho pak s Vaším souhlasem bude vyplácet přímo na účet zařízení domova pro seniory. Pokud příspěvek nemáte, pomůžeme Vám s jeho vyřízením.

6. Co když můj důchod nestačí na úhradu

Z Vašeho příjmu Vám po zaplacení úhrady musí zůstat 15 %. V případě, kdy příjem nepostačuje k zaplacení plné výše úhrady za ubytování a stravu, hradíte úhradu částečnou/sníženou. V takovém případě pak umožňuje zákon o sociálních službách v § 71 odst. 3, aby se poskytovatel služby dohodl na spoluúčasti na úhradě nákladů s jinými osobami, např. Vaší rodinou.

7. Vaří se u Vás?

Nevaří, jsme malé zařízení, nemáme vlastní kuchyň. Strava je denně dovážena z organizace Čtyřlístek, p. o.

8. Perete prádlo?

Ano, pereme. Provádíme také drobné opravy oblečení (knoflíky, zažehlení/zašití díry atd.)

9. Kdy za mnou může přijít návštěva?

Prakticky kdykoli. Doporučujeme však vynechat návštěvu v hodinách, kdy se provádí hygiena a podává oběd. Nejlépe je tak návštěvu plánovat v době od 9:00 do 11:30 a poté od 14:00 do 18 hodin.

10. Můžu jít já na návštěvu za rodinou?

Uživatelé služby domov pro seniory mohou budovu opustit kdykoli, po předchozím nahlášení ošetřujícímu personálu. Uživatelé služby domov se zvláštním režimem zařízení opouští většinou s doprovodem rodiny nebo personálu, dle doporučení lékaře. Delší nepřítomnost je potřeba hlásit předem, z důvodu odhlášení stravy. V opačném případě by strava musela být účtována.

11. Co můžu v domově dělat ve volném čase?

Vyplnit volný čas Vám pomůže nabídka aktivizačních činností nebo sociálně terapeutických činností. To je například oblíbené pečení/vaření s aktivizační pracovnicí, čtení/předčítání, sledování filmů, práce na zahradě, cvičení, trénování paměti, nácvik jemné motoriky, nácvik chůze, nácvik běžných činností (samostatný pohyb v budově, provádění hygieny, stolování, úklid na pokoji), vycházky po okolí, individuální aktivizace nebo se lze účastnit různých společenských akcí, vystoupení dětí ze ZŠ/MŠ, koncertů, trhů, slavností, oslav narozenin, zooterapie aj.

12. Mohu si vzít do domova domácí zvíře?

Ne, z hygienických a bezpečnostních důvodů není pobyt zvířat v domově povolen. Pokud za Vámi přijde návštěva se zvířetem, zvíře může být na vodítku venku na zahradě.

13. Jak je zajištěna lékařská péče a pracují u vás zdravotní sestry?

Praktický lékař dochází pravidelně přímo do domova, akutní péče je zajištěna prostřednictvím lékařské záchranné služby. Záleží na Vás, zda zůstanete registrováni u svého praktického lékaře nebo provedete změnu k praktickému lékaři, který k nám dochází. Do domova také dochází psychiatr, diabetolog.

Zdravotní sestry jsou Vám k dispozici denně od 6 do 18 hodin.