Vystoupení

02.01.2024
Uživatelé odlehčovací pobytové služby a senioři z DPS strávili příjemné úterní dopoledne ve společnosti dětí a učitelů ZŠ Bohumínské, Slezská Ostrava. Vystoupení plné básní, zpěvu a vánočních koled přineslo všem zúčastněným nevšední zážitky a úsměv na tváři. Senioři byli po ukončení hudebního vystoupení dojati předáním vánočních dárečků, které s přáním obdrželi od přítomných dětí. Děkujeme za velmi příjemné vánoční setkání podporující mezigenerační vazby a kontakty dětí a osob seniorského věku. Budeme se těšit na další společná setkání.