Údržba zahrady

27.10.2023

Organizace Sociální služby Slezská Ostrava navázala spolupráci se Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, se kterou byla dohodnuta zakázka na úpravu a následnou údržbu zahrady Domova pro seniory Antošovice. Studenti a jejich učitelé realizovali v minulých týdnech osázení okrasných dřevin, ze kterých nám za dva tři roky vyroste barevný živý plot. Touto cestou bychom chtěli velice poděkovat paní učitelce Iloně Šmírové, jejím kolegům a studentům za jejich úžasnou práci, kterou zde odvedli. Zároveň se již těšíme na jarní měsíce, kdy je budeme moci opět u nás přivítat a pokračovat v nastaveném plánu.