Přednáška

04.04.2023

Nejohroženější skupinou obyvatel ve společnosti jsou senioři, kteří se stávají snadným cílem zlodějů, podvodníků a násilníků. Dne 20.03.2023 jsme ve spolupráci s Městskou policií Ostrava v objektu DPS Hladnovská zorganizovali přednášku zaměřenou na bezpečnost osob seniorského věku. Pracovníci úseku prevence seznámili účastníky přednášky s riziky v různých životních situacích a předali zajímavé informace týkající se bezpečnosti seniorů doma a na ulici, nabídky instalace bezpečnostních prvků v domácnostech či možnosti využití bezplatné služby senior linky. Pracovníkům Městské policie Ostrava velmi děkujeme za cenné informace a podněty, které povedou ke zvýšení bezpečnosti osob seniorského věku. Další přednáška pro seniory se uskuteční v objektu DPS Heřmanická dne 20.06.2023. Těšíme se na společné setkání.