Poděkování

23.08.2023

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace velmi děkuje společnosti Bonatrans Group, a.s. Bohumín a jmenovitě Ing. Monice Halamčákové za zapojení projektu naší organizace do firemního grantového programu BONAGRANTY a poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000,-Kč. Finanční prostředky byly účelně využity na doplnění potřebného vybavení oddělení odlehčovací pobytové služby, konkrétně na pořízení mechanického invalidního vozíku pro potřebné uživatele.

Děkujeme za podporu.