Pochvala

21.05.2024

Nedávno nám dorazila milá, ručně psaná pochvala věnovaná pracovníkům pečovatelské služby. Tato pochvala nás moc potěšila a velmi si jí vážíme, proto bychom si ji zde rádi odložili.