Odlehčovací pobytová služba

18.01.2023

Potřebujete si odpočinout nebo zařídit nějaké nezbytnosti a není nikdo, kdo by vás zastoupil a postaral se o vašeho blízkého? Naše příspěvková organizace nabízí prostřednictvím oddělení sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům odlehčovací pobytovou službu na přechodnou dobu. 

Více informací Vám poskytne sociální pracovnice
Tel.: 596 613 711, 725 567 937 E-mail: ops@ssso.cz