MiNiGRANT

30.08.2023

Nadační fond VEOLIA věnoval v rámci programu MiNiGRANTY VEOLIA příspěvkové organizaci Sociální služby Slezská Ostrava finanční dar ve výši 23.000 Kč. Tento dar bude využit na realizaci projektu Hudebně -výtvarné dílny pro seniory. Díky finančnímu příspěvku tak můžeme zakoupit potřebné hudební nástroje a vybavení pro realizaci individuální a skupinové aktivizace uživatelů odlehčovací pobytové služby. Touto cestou děkujeme Nadačnímu fondu VEOLIA za finanční podporu, která přinese radost našim uživatelům služby. Velké poděkování patří rovněž panu Kamilovi Jurčovi za oslovení a zapojení našeho projektu do programu společnosti.