ZAHRADNÍ SLAVNOST V MUGLINOVĚ

18.06.2021

V pátek 18. června v areálu KD Muglinov se konala zahradní slavnost pro seniory městského obvodu Slezská Ostrava, obyvatele DPS Hladnovská, DPS Heřmanická, Komunitního domu pro seniory a členy klubů seniorů. 

Nejnovější aktuality

Přečtěte si, co je nového
 

Nadační fond VEOLIA věnoval v rámci programu MiNiGRANTY VEOLIA příspěvkové organizaci Sociální služby Slezská Ostrava finanční dar ve výši 23.000 Kč. Tento dar bude využit na realizaci projektu Hudebně -výtvarné dílny pro seniory. Díky finančnímu příspěvku tak můžeme zakoupit potřebné hudební nástroje a vybavení pro realizaci individuální a...

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace velmi děkuje společnosti Bonatrans Group, a.s. Bohumín a jmenovitě Ing. Monice Halamčákové za zapojení projektu naší organizace do firemního grantového programu BONAGRANTY a poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000,-Kč. Finanční prostředky byly účelně využity na doplnění potřebného vybavení...

Ani o prázdninách děti v azylovém domě nezahálí a tvoří. V minulém týdnu se jim podařilo vyrobit krásné chobotničky z papíru, kterými si vyzdobily prostory azylového domu.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu