Poradenství a motivace v sociální práci s rodinou

Tematická oblast

Komunikační dovednosti
Legislativa - zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Teorie metod sociální práce
Přímá práce s klientem - metody v praxi

Počet účastníků

28

Pracovní zařazení účastníka kurzu

SP - sociální prevence
SP - sociální péče
SP - sociální poradenství 
PSS - sociální prevence
PSS - sociální poradenství


akreditace MPSV č. A2022/1259-SP/PC vedený specialistou na dané téma Mgr. Václavem Pěkníkem, DiS.

Datum konání: 30.05.2023, 14.11.2023
Forma výuky: prezenčně
Místo konání: Sociální služby Slezská Ostrava, p.o., Stará cesta 125/4, Hrušov, 711 00 Ostrava
Úhrada: 1.990,-Kč (osvobozeno od DPH) včetně pohoštění pro účastníkyPrezence účastníků: 8:00 hod. - 8:30 hod.
Začátek výuky: 8:30 hod.


UČEBNÍ PLÁN

Úvod                                                                                                 15 min.

Modul č. 1                                                                                   1,5 hod.

Poradenství - poradenství v teorii, poradenství v sociální práci, poradenský proces, průběh, chyby v poradenské práci, poradenství dle zákona o sociálních službách, zákonné poradenské a preventivní povinnosti OSPOD

ANOTACE:

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu problematiku poradenství v sociální práci a rozšířit jejich komunikaci o nový rozměr metody motivačního rozhovoru. Zaměřuje se především na principy a možnosti motivace v rámci jejich aplikace v pomáhajících profesích. Obsahem kurzu je seznámení se s poradenským procesem, se strategiemi a jednotlivými fázemi motivačního rozhovoru, principy motivačních rozhovorů, a případnými překážkami při využití této metody. Kurz se rovněž zabývá problematikou nemotivovaných klientů a využití motivačních rozhovorů při práci s mladistvými klienty. 

Modul č. 2                                                                                         1,5 hod.

Motivace, teorie motivace, potřeby, motivační rozhovory, motivace vs. stimulace, tři komponenty motivace, motivační rozhovory - pohled na člověka, základní myšlenky motivačních rozhovorů

Modul č. 3                                                                                         1,5 hod.

Principy motivačních rozhovorů, proces změny, jednotlivé fáze motivačních rozhovorů, pět základních strategií motivačních rozhovorů, řeč změny, ambivalence, obhajovací reflex, řeč statu quo, odpor a práce s ním, motivační rozhovory a nemotivovaný klient, principy práce s nemotivovaným klientem

Modul č. 4                                                                                          45 min.

Motivační rozhovory s mladistvými, předpoklady, účinky, dospělí vs. děti a mladiství, poskytování informací a objasňování, fenomén času, kameny na cestě ke změně, překážky, krátká ilustrace metody motivačních rozhovorů, reakce terapeuta, doporučená literatura

Modul č. 5 Shrnutí, závěr                                                                  45 min.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi kurzu by se měli orientovat v problematice poradenství, poradenského procesu při sociální práci s rodinou. Měli by získat základní znalost principů vedení motivačního rozhovoru, budou schopni pracovat s motivačním procesem, identifkovat řeč změny, znát základní parametry práce s odporem a najít způsob komunikace s nemotivovaným klientem a využití znalosti motivačních rozhovorů při práci s mladistvým klientem


Lektor: Mgr. Václav Pěkník

Absolvent filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor sociální práce s poradenským zaměřením, 17 let praxe v oboru sociálně právní ochrany dětí, nejprve na pozici kurátora pro mládež a již 11 let na pozici vedoucího oddělení sociálně právní ochrany dětí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Dlouhodobě se věnuje práci s delikventní mládeží ohroženou sociálně patologickými jevy, protiprávním jednáním, dětem s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou. Aktivní člen týmu pro mládež na území města Ostravy. Je také členem Profesní komory sociálních pracovníků. Je také členem profesní komory sociálních pracovníků a sociálně-právní ochrany dětí, z. s.


MÍSTO KONÁNÍ:

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova), a to s jednotnou cenou 1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky osvobozeno). V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

Není zajištěn bezbariérový přístup objektu budovy.
Parkoviště se nachází před objektem budovy příspěvkové organizace.

Z Ostravy se k nám dostanete trolejbusem č. 103, 105 výstupní zastávka Riegrova.