PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. 

Absolvent pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, kde rovněž v roce 1986 získal akademický titul PaedDr. a v roce 2009 ukončil doktorandské studium – Ph.D. Dále je absolventem Vzdělávacího programu zaměřeného na metodickou podporu a vzdělávání v oblasti plánování sociálních služeb realizovaný v letech 2006-2007 v rámci veřejné zakázky MPSV ČR "Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb", na jehož základě je oprávněn provádět metodickou a vzdělávací činnost v oblasti plánování sociálních služeb a Výcvikové kurzu Supervize v pomáhajících profesích (akreditovaný supervizor). V roce 2003 vykonal Zkoušku k ověření zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve správní činnosti při řízení o dávkách a službách sociální péče. Profesní kariéru začal jako speciální pedagog na OPPP v Olomouci, následně pracoval jako ředitel Ústavu sociální péče Klíč v Olomouci. Od roku 1995 do roku 2011 pracoval jako vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, z toho čtyři roky byl uvolněn pro výkon funkce náměstka primátora Statutárního města Olomouce. Od roku 2011 působí na Fakultě veřejných politik SU v Opavě.