Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - zaopatřovací příspěvek

Vyprodáno

V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

Zvolte si variantu:

1 990,00 Kč

Lektor: Ing. Ivana Grunerová
Akreditace MPSV: A2022/0699-SP/VP
Prezence účastníků:
8:00 hod. - 8:30 hod.

Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

POPIS

Cílem semináře je představit účastníkům novou nepojistnou sociální dávku, o které rozhoduje Úřad práce ČR, a to zaopatřovací příspěvek, a kterou upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Kurs je zaměřen na seznámení účastníků s podmínkami nároku na zaopatřovací příspěvek a jeho typy (opakující se a jednorázový) a jeho zařazení v systému pěstounských dávek. Účastníci získají základní přehled nejen o podmínkách nároku na tuto dávku, ale také o způsobu řízení, povinnostech žadatele a příjemce zaopatřovacího příspěvku, vč. jeho spolupráce s obecním úřadem obce s rozšířenou působností při vypracování a realizaci individuálního plánu mladého dospělého.

MÍSTO KONÁNÍ

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova).