Ústavní a ochranná výchova z pohledu kurátora

26.09.2023 - Prezenčně v Ostravě

V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

Zvolte si variantu:

1 990,00 Kč

Lektor: Mgr. Václav Pěkník, DiS.
Akreditace MPSV: A2022/0825-SP
Prezence účastníků:
8:00 hod. - 8:30 hod.

Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

POPIS

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu rozdílné instituty ústavní a ochranné výchovy včetně postupu kurátora pro mládež v rámci těchto institutů institucionální formy náhradní rodinné péče. Účastníci získají základní orientaci v problematici ústavní a ochranné výchovy. Účastník kurzu by měl získat informace o tom jaký je zákonný postup z pohledu sociální kurately při řešení situace dětí s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou včetně přemístění dítěte z jednoho zařízení do jiného zařízení s ohledem na specifika jednotlivých zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy včetně konkrétního postupu kurátora pro mládež a návazné spolupráce se sociálním pracovníkem obecné sociální práce. 

MÍSTO KONÁNÍ

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova).