Svéprávnost a opatrovnictví pro sociální pracovníky

Vyprodáno

V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám.  

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

Zvolte si variantu:

1 990,00 Kč

Lektor: Mgr. Ivana Adamcová
Akreditace MPSV: A2022/1337-SP/VP
Prezence účastníků:
8:00 hod. - 8:30 hod.

Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod.

POPIS

Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s problematikou svéprávnosti a opatrovnictví. Účastníci získají orientaci v těchto oblastech, seznámí se s pojmy jako je právní jednání, svéprávnost, narušení schopnosti zletilého právně jednat. Účastníkům kurzu bude představen průběh řízení o svéprávnosti a opatrovnictví, podmínky pro omezení svéprávnosti, práva a povinnosti opatrovníka, budou předány informace k veřejnému opatrovnictví a opatrovnické radě. Rovněž se účastníci kurzu seznámí s podpůrnými opatřeními při narušení zletilého právně jednat a s některými dalšími mírnějšími a méně omezujícími opatřeními, než je omezení svéprávnosti. poradenství Problematika je zaměřena na využitelnost v práci sociálních pracovníků jak obcí, tak i sociálních služeb, zejména při poskytování poradenství a další pomoci klientům.  

MÍSTO KONÁNÍ

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova).