Správní řád

Vyprodáno

V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám.     

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

Zvolte si variantu:

1 990,00 Kč

Lektor: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
Akreditace MPSV: A2022/1339-SP/VP
Prezence účastníků:
8:00 hod. - 8:30 hod.

Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

POPIS

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Účastníci získají orientaci v problematice správního řízení a činnosti správních orgánů. Seznámí se s jednotlivými rozhodovacími postupy a procesy (od zahájení správního řízení, jeho průběh až ukončení). Porozumí základním pojmům správního řízení jako příslušnost, vedení řízení, spis, jednací jazyk, doručování, účastníci řízení, podklady rozhodnutí, rozhodnutí a jeho náležitosti či opravné prostředky a exekuce ve správním řízení. Absolvováním kurzu si účastníci upevní osvojené znalosti a dovednosti a dále je využijí k poskytování poradenství v oblasti sociálních služeb.

MÍSTO KONÁNÍ

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova).