Průvodce dávkami nepojistných systémů

Vyprodáno

V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám.  

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

Zvolte si variantu:

1 990,00 Kč

Lektor: Ing. Ivana Grunerová
Akreditace MPSV: A2022/0700-SP/VP
Prezence účastníků:
8:00 hod. - 8:30 hod.

Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

POPIS

Cílem semináře je představit účastníkům systém nepojistných sociálních dávek, a to se zaměřením na postup při podání žádostí o tyto dávky, vč. možnosti využití opravných prostředků proti rozhodnutím Úřadu práce ČR. Účastníci získají základní přehled o nepojistných sociálních dávkách, a to dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách státní sociální podpory, dávkách pro osoby se zdravotním postižením, dávkách pěstounské péče, příspěvku na péči a náhradního výživného, o nichž rozhoduje Úřad práce ČR. Seznámí se s postupem Úřadu práce po podání žádostí a s typy rozhodnutí, jež tento správní orgán ve věci nepojistných dávek vydává a jaké jsou povinnosti žadatele a příjemce těchto dávek. Dále se lhůtami a podmínkami pro využití opravných prostředků. 

MÍSTO KONÁNÍ

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova).