Poradenství a motivace v sociální práci s rodinou

23.05.2024 - Prezenčně v Ostravě

V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

Zvolte si variantu:

1 990,00 Kč

Lektor: Mgr. Václav Pěkník, DiS.
Akreditace MPSV: A2022/1259-SP/PC
Prezence účastníků:
8:00 hod. - 8:30 hod.

Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

POPIS

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu problematiku poradenství v sociální práci a rozšířit jejich komunikaci o nový rozměr metody motivačního rozhovoru. Zaměřuje se především na principy a možnosti motivace v rámci jejich aplikace v pomáhajících profesích. Obsahem kurzu je seznámení se s poradenským procesem, se strategiemi a jednotlivými fázemi motivačního rozhovoru, principy motivačních rozhovorů, a případnými překážkami při využití této metody. Kurz se rovněž zabývá problematikou nemotivovaných klientů a využití motivačních rozhovorů při práci s mladistvými klienty.  

MÍSTO KONÁNÍ

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova).