Nejčastější problémy v sociálně vyloučených lokalitách

09.04.2024 - Prezenčně v Ostravě

V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

Zvolte si variantu:

1 990,00 Kč

Lektor: Mgr. Václav Pěkník, DiS.
Akreditace MPSV: A2022/0701-SP
Prezence účastníků:
8:00 hod. - 8:30 hod.

Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

POPIS

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu problematiku sociálně vyloučených lokalit a problémů, které se zde vyskytují. Účastníci získají základní orientaci v problematice vyloučených lokalit a jaké problémy se zde objevují četně přístupu k jejich řešení pomoci komunitní práce, multidisciplinárního přístupu, působení romských asistentů. Účastník kurzu by měl získat informace o tom jaký lze zvolit postup v případě problematiky bydlení, dluhové problematiky, výchovných problémů, závislostí či protiprávního jednání ve vyloučených lokalitách, co se osvědčuje v těchto případech a co nikoliv.   

MÍSTO KONÁNÍ

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova).