Komunitní plánování

Vyprodáno

V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

Zvolte si variantu:

1 990,00 Kč

Lektor: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
Akreditace MPSV: A2023/0282-SP/VP
Prezence účastníků:
8:00 hod. - 8:30 hod.

Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

POPIS

Kurz si klade za cíl představit komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) v České republice jako dynamicky se rozvíjející nástroj zajišťování dostupnosti sociálních služeb a plánování jejich rozvoje na určitém území tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám občanů. Jedná se o moderní, v zahraničí používanou manažerskou metodu, která je rovněž využívána v sociální ekonomice v ČR. Na úrovni krajů je dnes zpracování střednědobého plánu sociálních služeb (komunitního plánu) povinné. Přestože na úrovni obcí je tato činnost zákonem o sociálních službách stanovena fakultativně, teorie i praxe v oblasti plánování sociálních služeb ukazuje, že nejefektivnějším nástrojem k zjišťování potřeb uživatelů a potřebnosti sociálních služeb je právě metoda komunitního plánování, k níž se řada obcí či jejich dobrovolných svazků hlásí a pomocí které na svém území realizují plánování sociálních služeb. Kurz je proto určen primárně odborné veřejnosti, poskytovatelům, uživatelům a zástupcům zadavatelů, kteří se zabývají nebo chtějí zabývat plánováním rozvoje sociálních služeb a jejich dostupností (politici, pracovníci obecních, městských a krajských úřadů), sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří se jako zástupci poskytovatelů účastní procesu komunitního plánování. Lektor, který je akreditovaným krajským metodikem a vzdělavatelem v oblasti KPSS, byl v letech 2004–2011 manažerem pracovní skupiny Občané se zdravotním postižením, vedoucím realizačně-manažerského týmu KPSS v Olomouci a odborným garantem procesu KPSS statutárního města Olomouce. Díky tomu v kurzu odkazuje na přímé praktické zkušenosti, jež během svého působení v této oblasti získal, stejně jako z dlouholeté metodické podpory procesu KPSS v dalších obcích a městech v ČR a na Slovensku.

MÍSTO KONÁNÍ

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova).