Aspekt kriminality v sociální práci s rodinou

25.06.2024 - Prezenčně v Ostravě

V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám.   

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

Zvolte si variantu:

1 990,00 Kč

Lektor: Mgr. Václav Pěkník, DiS.
Akreditace MPSV: A2023/0280-SP/PC
Prezence účastníků:
8:00 hod. - 8:30 hod.

Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

POPIS

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu problematiku kriminality v sociální práci s rodinou se zaměřením na aktuální vývoj kriminality v posledních letech. Zaměřuje se na téma agrese, delikvence, kriminality, problematikou osobnosti pachatele, psychologická charakteristika kriminality, faktory ovlivňující rozvoj delikventního jednání. Zároveň se zabývá také tématem rodičovské odpovědnosti, která úzce souvisí v případě neplnění si povinností z ní plynoucích, také s aspektem zanedbávání atd. Obsahem kurzu je rovněž ustanovení § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, problematika CAN syndromu, ohrožování výchovy dítěte, domácího násilí a děti v pozici osob násilných.

MÍSTO KONÁNÍ

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova).