Aplikace zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě

Vyprodáno

V ceně školení jsou studijní materiály, celodenní občerstvení. Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám.   

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

Zvolte si variantu:

1 990,00 Kč

Lektor: Ing. Ivana Grunerová
Akreditace MPSV: A2022/1257-SP
Prezence účastníků:
8:00 hod. - 8:30 hod.

Semináře mají platnou akreditaci MPSV v rozsahu 8 vyučovacích hodin, kdy jedna vyučovací hodina odpovídá 45 minutám. Začátek semináře je stanoven na 8:30 hod, konec v 15:00 hod. 

POPIS

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu nový zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Účastníci získají orientaci v problematice náhradního výživného, seznámí se s podmínkami vzniku nároku na dávku, způsobem stanovení výše dávky, problematikou změny její výše, porozumí základním pojmům v oblasti náhradního výživného, jako okruh oprávněných osob, exekuční titul, exekuce, soudní výkon rozhodnutí a také jaká jsou práva a povinnosti oprávněných osob. Seznámí se se specifiky řízení o dávce a s problematikou přechodu pohledávky na výživné na stát.  

MÍSTO KONÁNÍ

Semináře probíhají prezenčně v Ostravě v nově zrekonstruované budově příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava na adrese Stará cesta 125/4, 711 00 Ostrava (dostupnost MHD Ostrava trolejbus č. 105, zastávka Riegrova).