Mgr. Václav Pěkník, DiS.

Absolvent filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor sociální práce s poradenským zaměřením, 17 let praxe v oboru sociálně právní ochrany dětí, nejprve na pozici kurátora pro mládež a již 11 let na pozici vedoucího oddělení sociálně právní ochrany dětí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Dlouhodobě se věnuje práci s delikventní mládeží ohroženou sociálně patologickými jevy, protiprávním jednáním, dětem s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou. Aktivní člen týmu pro mládež na území města Ostravy. Je také členem profesní komory sociálních pracovníků a sociálně-právní ochrany dětí, z. s.