Mgr. Ivana Adamcová 

Absolventka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, obor sociální pedagogika – prevence a resocializace, působí jako vedoucí oddělení sociální práce na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava. V sociální oblasti pracuje od roku 1995, zhruba 20 let se věnuje problematice veřejného opatrovnictví a práci se seniory.