Pracovník v sociálních službách pečovatelské služby

05.01.2023

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace hledá

vhodného kandidáta na pozici pracovníka v sociálních službách pečovatelské služby

Náplň práce:

 • poskytování pečovatelské činnosti, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy a chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím atd.

Kvalifikační požadavky:

 • základní vzdělání nebo střední vzdělání (bez maturity)
 • absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách (min. 150 hodin)
 • absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel nebo sociální pracovník dle § 110 a u osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem
 • v případě, že zájemce o pracovní místo neabsolvoval akreditovaný kvalifikační kurz, je možné jeho doplnění do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru

Předpoklady:

 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • základní znalost práce na PC
 • praxe v oboru vítána
 • komunikační dovednosti
 • laskavé a trpělivé chování k uživatelům
 • schopnost samostatné i týmové práce

Nabízíme:

 • odpovídající platové ohodnocení v rozsahu 5. platové třídy a 10. stupně, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (25.760,-Kč); možnost postupného přiznání osobního příplatku dle § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění
 • zvláštní příplatek
 • 5 týdnů dovolené
 • zaměstnanecké benefity
 • další vzdělávání v oboru

Předpokládaný nástup:

01.02.2023 - 2x pracovník v sociálních službách pečovatelské služby

Místo výkonu práce:

Pečovatelská služba Slezská Ostrava, pracoviště DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava a DPS Hladnovská 757/119a, Ostrava-Muglinov.

Lhůta pro podání přihlášky:

do 20.01.2023 včetně

Způsob a místo podání:

Zpracovaný životopis zašlete na e-mailovou adresu: dkolkova@ssso.cz

Bližší informace:

Mgr. Darina Kolková, tel: 602 369 430, e-mail: dkolkova@ssso.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ