Pracovník v sociálních službách oddělení odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby

03.08.2022

Hledáme vhodného kandidáta na pozici pracovníka v sociálních službách oddělení odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby

Náplň práce:

- poskytování přímé obslužné péče, podpora soběstačnosti uživatele, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně, oblékání uživatelů, manipulace s pomůckami, prádlem a udržování čistoty a hygieny uživatele, individuální a skupinová aktivizace

Kvalifikační požadavky:
- základní vzdělání nebo střední vzdělání (bez maturity)
- absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách (min. 150 hodin)
- absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel nebo sociální pracovník dle § 110 a u osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem

- v případě, že zájemce o pracovní místo neabsolvoval akreditovaný kvalifikační kurz, je možné jeho doplnění do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru

Předpoklady:
- bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- základní znalost práce na PC
- praxe v oboru vítána
- komunikační dovednosti
- laskavé a trpělivé chování k uživatelům
- schopnost samostatné i týmové práce

Nabízíme:
- odpovídající platové ohodnocení v rozsahu 5. platové třídy a 10. stupně, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (25.760,-Kč); možnost postupného přiznání osobního příplatku dle § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění
- zvláštní příplatek
- 5 týdnů dovolené
- zaměstnanecké benefity
- další vzdělávání v oboru
- nepřetržitý provoz

Předpokládaný nástup:
12.09.2022 - 1x pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, poté převedení na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:
Odlehčovací pobytová služba, DPS Hladnovská 757/119a, Ostrava-Muglinov

Lhůta pro podání přihlášky:
do 05.09.2022 včetně

Způsob a místo podání:
Zpracovaný životopis zašlete na e-mailovou adresu: dkolkova@ssso.cz

Bližší informace:

Mgr. Darina Kolková, tel: 602 369 430 (mimo termín od 25.08.2022 do 04.09.2022),

e-mail: dkolkova@ssso.cz 

KONTAKT