Aktivizační pracovník oddělení odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby

18.06.2024

Více informací k výběrovému řízení naleznete v dokumentu níže. 

Své životopisy, prosíme, zasílejte na e-mail paní Mgr. Darině Kolkové, vedoucí odlehčovací pobytové služby a pečovatelské služby. 

E-mail: dkolkova@ssso.cz