Ing. Ivana Grunerová 

Velkou část svého profesního života se zabývá problematikou nepojistných sociálních dávek. Tuto oblast dlouhodobě přednáší jak pro Úřad práce ČR, tak v rámci akreditovaných školení pořádaných agenturami.

Působení ve veřejné správě:
2000 - 2011 - Krajský úřad Moravskoslezský kraj - metodik a zástupce vedoucí oddělení odboru sociálních věcí, rozhodovací činnost v odvolacím řízení v oblasti dávek nepojistných systémů, metodická činnost vůči obecním úřadům.

2012 - dosud - MPSV - vedoucí oddělení odvolání a správní agendy MSK, rozhodovací činnost v rámci odvolacího správního orgánu u dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro zdravotně postižené, dávek státní sociální podpory; pěstounských dávek, kontrolní činnost vůči úřadu práce.