AKTIVITY SENIORŮ - ODLEHČOVACÍ POBYTOVÁ SLUŽBA

Aktivizace seniorů je především prevencí proti ztrátě soběstačnosti. Vychází z ergoterapie (léčba prací) - pojí se s naplněním volného času, kdy aktivity při něm konané mohou zlepšovat soběstačnost seniora, posílit jeho psychickou i fyzickou kondici. Aktivizace přispívá k překonání pocitů, které senior může zažívat při změně prostředí. Jednotlivé aktivity slouží uživatelům k neustálému ověřování vlastních schopností, možností i zájmů a vyplňují volného času. Aktivizace je poskytována individuální či skupinovou formou. Při jejím plánování vycházíme z individuálních potřeb uživatelů služby.

UŽIVATELŮM ODLEHČOVACÍ POBYTOVÉ SLUŽBY NABÍZÍME:

  • trénování paměti (procvičování paměti, koncentrace, vytváření slov, doplňování kvízů, říkanek, tajenek, hraní stolních her)
  • kondiční cvičení na židlích
  • procvičování jemné a hrubé motoriky (výtvarné činnosti, ruční práce, navlékání korálků, pohybová aktivita při grafických činnostech)
  • pohodové posezení u kávy se zpěvem
  • reprodukovaný poslech vážné hudby na přání klientů
  • kulturní odpoledne, které nabízí setkání s hudbou, zpěvem, tancem, přednáškami nebo promítáním v objektu DPS Hladnovská 119, Ostrava-Muglinov
  • odpolední vycházky do okolí nebo na zahradu objektu DPS
  • seniorské hřiště v objektu DPS Hladnovská 119, Ostrava-Muglinov
  • možnost využití počítače ve společenské místnosti
  • společné pečení